شروع طوفانی

فردا خیلے دیر است،
باید از همین لحظہ شروع کنم!
نباید بگذارم عقربہ ها مرا دور بزنند،
مےخواهم دست ببرم در ذهنم،
هر چہ افکارِ منفے دارد، خالے کنم!
باید جا براے احساسات خوب باز کنم.

خاطرات مُردهء زیادے
روے دستم باد کرده است!
تمام کہنگےها را باید خاڪ کنم.
پروانہ هاے زیادے در من
سر از پیلہ در آورده اند،
وقت آن است کہ از خودم آزاد شوم!
من هنوز
بہ پرواز با بال هاے شکستہ
ایمان دارم…پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *