موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

تفاوت استراتژي آدمهای ثروتمند وآدمهای فقیر

بخشی از مطالب برگرفته از کتاب ” اسرار ذهن ثروتمند ” می باشد.

در این مبحث کلمه “ثروتمند” و “فقیر” تنها مربوط به زمینه مالی نیست بلکه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری هست. چه بسیارآدمهایی هستند که ازنظرمالی غنی ولی در سایرابعاد زندگی ضعیف و فقیر هستند. هدف از ثروتمند بودن، داشتن تمام خصوصیات ونکات مثبت در کلیه ابعاد مختلف بشری هست.

👈تفاوت اول:

+ آدمهای ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.

– آدمهای فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

👈تفاوت دوم:

+ آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.

– آدمهای فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

👈تفاوت سوم:

+ افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.

– افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

👈 تفاوت چهارم:

+ ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.

– فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

👈تفاوت پنجم:

+ ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.

– فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

👈تفاوت ششم:

+ آدمهای ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.

– آدمهای فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.

👈تفاوت هفتم:

ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.

فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

👈 تفاوت هشتم:

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.

فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

👈تفاوت نهم:

آدمهای ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.

آدمهای فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

👈تفاوت دهم:

ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.

فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.

👈تفاوت یازدهم:

ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.

فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.

👈تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان به ” همه با هم” می اندیشند.

فقیران به” این یا آن ” می اندیشند.

👈تفاوت سیزدهم:

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.

فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

👈تفاوت چهاردهم:

آدمهای ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.

آدمهای فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

👈تفاوت پانزدهم:

ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.

فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

👈تفاوت شانزدهم:

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.

فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

👈تفاوت هفدهم:

آدمهای ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.

آدمهای فقیرفکرمی کنند که همه چیزرا می دانند.

کلیدهای طلایی برای زندگی شیرین

 

1. نسبت به همسر خود دیدگاه مثبت داشته باشید و همیشه کارهای مثبت او را
ببینید و به دنبال  آن نباشید
که با ریزبینی نقطه ضعف او را پیدا کنید  و او را سرزنش کنید، که او از زندگی دلسرد گردد.

2. این را بدانید که همسر شما یک امانت الهی نزد شما می باشد. در نگه داشتن
امانت الهی تلاش نمائید.
هیچ فردی امانت خدایی را تحقیر، تنیبه، سرزنش و… نمی کند.

3. با همسر خود بطور محترمانه صحبت کنید و هیچ موقع سعی نکنید همدیگر را سبک
نمائید زیرا اگر شما برای یکدیگر احترام قائل نباشید فرزندان شما هم از رفتارتان الگو
خواهند گرفت و نه تنها نسبت به پدر و مادر بلکه به سایرین نیز بی احترامی می کنند.

4. از قدیم الایام گفته اند: از هر دست بدهی از آن دست می گیری. روابط متقابل
است، هر کرامت و بزرگواری را نثار همسرتان کنید او نیز همان را به شما ارزانی
خواهد داشت.

5. هم با زبان و هم با عمل و رفتار مطلوب، به همسرتان نشان دهید که به او علاقه دارید.

6. بطور مستقیم و غیر مستقیم از صفات خوب همسرتان تعریف کنید تا او بداند که
شما صفات خوب او را درک می نمائید.

7. در همه کارها با هم مشورت کنید و نظر یکدیگر را خواستار شوید و به نظر
همدیگر احترام بگذارید.

8. بحث و جدل هیچ مشکلی را حل نمی کند پس بحث نکنید.

9. آقایان وقتی همسرتان در منزل کار می کند بطور مستقیم و غیر مستقیم به او
بگوید که کارش برایتان ارزش دارد.

10. در زندگی قناعت داشته باشید و کاری نکنید تا با انتظارات بیهوده خود،
همسرتان را آزار ببیند.

11. مبادا همسرتان را با فرد دیگری مقایسه کنید و دیگران را به رخ او بکشید.

12. مشتاقانه به حرفهای همدیگر گوش دهید زیرا گوش کردن یک هنر است.
ساعتی را در طول شبانه روز برای گفتگوهای صمیمانه در نظر بگیرید.

13. حتما مناسبتهای مختلف را در ذهن داشته باشید و سعی کنید هدیه ای
به همسرتان در هر کدام از مناسبتها بدهید

خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بالا

– برخوردار از مرکز کنترل درونی هستند و غم و شادی آنان کمتر وابسته به عوامل خارجی است.

– از لحاظ جسمانی، احساسی، ذهنی و معنوی از خود مراقبت می کنند.

– میانه روی و تعادل را در افکار، احساسات و رفتارهای خویش حفظ می کنند.

– توانایی بخشش اشتباهات خود و دیگران را دارند و سعی می کنند با جبران کردن اشتباهات، روندی رو به جلو داشته باشند.

– مسئولیت اداره زندگی خود را به عهده می گیرند.

– به نقطه نظرات دیگران گوش می دهند.

– اعتماد به نفس آن ها به دور از خودبینی و غرور است.

– از آن که مورد انتقاد قرار بگیرند نمی هراسند.

– هنگامی که از آنان پرسشی می گردد، حالت تدافعی به خود نمی گیرند.

– در برابر موانع و مشکلات به آسانی تسلیم نمی گردند.

– نیازی به تحقیر و تمسخر کردن دیگران ندارند.

– قادر به پذیرش و پندگیری از اشتباهاتشان و بیان جمله ” اشتباه کردم ” هستند.

– از نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارند.

– همواره در حال پیشرفت و ترقی بوده و از ریسک های مثبت در زندگی بیم ندارند.

– هیچگاه خود را مورد سرزنش مخرّب قرار نمی دهند (شناخت نقاط ضعف، اگر در جهت بهبود مورد استفاده قرار گیرد سازنده و مفید است).

– با توکل بر خدا، به خویشتن و توانایی های خدادادی شان ایمان و اعتماد دارند.

– به تصمیم گیری هایشان اعتماد دارند و در صورت لزوم مشورت می گیرند.

– خودشان را با دیگران مقایسه غیرسازنده نمی کنند.

 از آنکه دیگران چگونه نسبت به آنان می اندیشند، واهمه و نگرانی ندارند (به طور مثال در جهت اهداف صحیح خود گام بر می دارند و با حرف دیگران جا نمی زنند)؛ گرچه عمدا هم به گونه ای رفتار نمی کنند که دیگران نسبت به آنها بدبین شوند.

– نیاز به کمال گرایی غیرسازنده ندارند (کمالگرایی می تواند از نوع سازنده یا از نوع مخرب باشد).

– با اتکاء به خداوند، باور دارند که فردی با ارزش و با قابلیت هستند

10جمله کوتاه و تاثيرگذار

1-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید..قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید…

۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد…

۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند…

۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد…

۵- هیچ کدام از ما با “ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم…

۶- “زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” …

۷- همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم …

۸- خودبینی، دیدن خود نیست،خودبینی، ندیدن دیگران است…

۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !

۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز بدار …

20 قانون طلایی برای احترام به خود

قانون اول:
اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده
قانون دوم:
در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته
قانون سوم:
هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت
قانون چهارم:
سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری
قانون پنجم:
در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن
قانون ششم:
هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار
قانون هفتم:
سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس
قانون هشتم:
از بله گفتن هم نترس
قانون نهم:
با خودت مهربون باش
قانون دهم:
اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش
قانون یازدهم:
سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی
قانون دوازدهم:
برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری
قانون سیزدهم:
سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن
قانون چهاردهم:
در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار
قانون پانزدهم:
حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن
قانون شانزدهم:
به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن
قانون هفدهم:
با کسی که ازش خوشت نمیاد، همنشینی نکن
قانون هجدهم:
در یاد دادن، بخشنده باش
قانون نوزدهم:
از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو و انتظار عذرخواهی داشته باش
قانون بیستم:
عاشقى كن، عشق باعث اميد به زندگى می شود

10درس مهم برای ساختن تجارت

هر كارآفريني براي ساختن تجارت ميليون دلاري اش باید بداند:

۱. درس اول:
يك تجارت موفق قبل از اينكه وجود داشته باشد، خلق شده است.

۲. درس دوم:
يادبگيريد كه چگونه مي شود بدشانسي را به خوش شانسي تبديل كرد.

۳. درس سوم:
تفاوت بين شغل و كارتان را بدانيد.

۴. درس چهارم:
موفقيت، شكست را آشكار مي كند.

۵. درس پنجم:
راه رسيدن، مهم تر از هدف است.

۶. درس ششم:
بهترين جواب ها در قلب شماست، نه در سرتان.

۷. درس هفتم:
محدوده ي آرمان، تعيين كننده محصول است.

۸. درس هشتم:
تجارتي را طراحي كنيد كه بتواند كاري را كه ديگران قادر به انجامش نيستيد، انجام دهد.

۹. درس نهم:
براي معاملات بي ارزش نجنگيد.

۱۰. درس دهم:
بدانيد كه چه زماني بايد از كار دست بكشيد.

برگرفته از کتاب “پيش از آنكه كارتان را رها كنيد به فكر يك تجارت باشيد”

انسانهای فقیر هرگز به مغزشون خطور نمی کنه که می توانند ثروتمند شوند.

چند نکته‌ی طلایی برای موفقیت در زندگی و کسب‌وکار

موفقیت در زندگی و کسب‌وکار چیزی نیست که نیاز به یک اکسیر جادویی داشته باشد و فقط بعضی از آدم‌های خاص به آن دسترسی داشته باشند. گاهی اوقات با رعایت کردن برخی نکات اصلی و در واقع طلایی می‌توانید به موفقیت‌های چشم‌گیری در زندگی و کار خود برسید. در این نوشتار با ما همراه باشید تا ۳۰ نکته‌ی طلایی برای موفقیت در زندگی و کسب‌وکار را بدانید.

💎به خودتان و توانایی‌تان باور داشته باشید.
💎بیش از حد کمال‌گرا نباشید.
💎برای ثبات بکوشید.
💎هرگز ناامید نشوید.
💎اهداف روزانه را مکتوب کنید تا حتما انجام دهید.
💎نخستین گام را با اعتمادبه‌نفس و بدون ترس بردارید.
💎نفرت را از زندگی‌تان دور کنید.
💎روابط مناسبی با اطرافیان خود برقرار کنید.
💎عمل‌گرا باشید.
💎انرژی مثبت داشته باشید.
💎شک و تردید را از خودتان دور کنید.
💎برای سلامت‌تان اهمیت قائل شوید.
💎ترس از خطر کردن را به خودتان راه ندهید.
💎 از تقلب و مکر و حیله دوری کنید.
💎 مدیتیشن و تفکر عمیق را فراموش نکنید.
💎به ارزش‌های درونی‌تان اهمیت دهید.
💎ذهن باز و رو به آینده‌ای داشته باشید.
💎با افراد موفق معاشرت کنید.
💎اراده و خواست شما مهم است.
💎 به پیشرفت‌های کوچک بها بدهید که به نتایج بزرگ می‌رسند.
💎صبور باشید و زمان کافی را صرف کنید.
💎همیشه عصبانیت خود را کنترل کنید.
💎 سحرخیزی را سرلوحه برنامه زندگیتان بگذارید.
💎شما همان چیزی خواهید بود که فکر می‌کنید.
💎 سرتان را از مشغولیات مختلف خلوت کنید.
💎 نگرش صحیح و کنترل بر زندگیتان داشته باشید.
💎 بدانید که همه حامی شما نخواهند بود.
💎به موضوعات پیش پا افتاده توجه نکنید.
💎 به تغییر اهمیت دهید.
💎ارزش‌های زندگی‌تان را بشناسید

جذب_خوشبختی

تمامی چیزهایی که خواستارشان هستید با احساسات خوب برانگیخته می شوند. شما مجبور نیستید برای تغییر اوضاع زندگی تان با خود کلنجار رفته و خود را تحت فشار بگذارید.

تمامی آنچه که باید انجام دهید انعکاس عشق توسط احساسات خوبتان می باشد و در این صورت شاهد به وقوع پیوستن تمامی مسایل خوب در زندگی تان خواهید بود.

احساسات خوب و قدرت عشق، تمام چیزهای خوب زندگی را به تصرف شما در می آورد.
برای رسیدن به این مهم اول از همه باید انرژی مثبت از خود منعکس کنید.

اگر در کل زندگی این حرف را تکرار کرده باشید که به شرط داشتن خانه، کار و یا ترفیع شغلی، داشتن پول بیشتر و موفقیت در شغل تان خوشبخت خواهید بود، در این صورت شما به هیچ یک از آنها نخواهید رسید.

برای جذب و دریافت خوشبختی ها اول از همه باید شاداب و پرنشاط باشید و شادابی از وجودتان ساطع شود.

هیچ راه دیگری برای رسیدن به خوشبختی وجود ندارد هر چه را که می خواهید ابتدا باید آن را به ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ تقدیم کنید.

10تمرین برای تمرکز حواس

ده تمرین برای تقویت تمرکز
تمرین اول:
کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یک بار دیگر این کار را تکرار کنید تا مطمئن شوید که شمارش را درست انجام داده اید. در ابتدای کار با یک پاراگراف شروع کنید و هنگامیکه این تمرین برای شما آسان تر شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکات چشم هایتان انجام دهید.
تمرین دوم:
در ذهن خود از یک تا صد را بر عکس بشمارید.
تمرین سوم:
در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمرید و کم کنید. ( ۱۰۰- ۹۷ – ۹۴- – … )
تمرین چهارم:
یک کلمه و یا یک طرح ساده را انتخاب کنید و آن را به مدت ۵ دقیقه در ذهن خود تکرار کنید. هنگامیکه توانستید بهتر و آسان تر تمرکز کنید. سعی کنید این کار را برای مدت ۱۰ دقیقه انجام دهید و بدون آنکه تمرکز حواس خود را از دست بدهید.
تمرین پنجم:
یک میوه مثلا یک سیب را بردارید و از همه طرف به آن نگاه کنید. تمام حواس خود را بر روی آن متمرکز کنید و به چیز دیگری غیر از آن سیب فکر نکنید. وقتی به سیب نگاه می‌‌کنید به چگونگی رشد آن و یا ارزش غذایی آن و یا حتی مغازه ای که آن را خریده اید فکر نکنید، بلکه فقط و فقط به خود سیب فکر کنید. به آن نگاه کنید، آن را ببویید و لمس کنید.
تمرین ششم:
همانند تمرین قبل عمل کنید با این تفاوت که این بار چشمانتان بسته باشد. در ابتدا تمرین شماره ۵ را به مدت ۵ دقیقه تکرار کنید و سپس به انجام این تمرین بپردازید. چشمان خود را ببندید و سعی کنید طعم، رنگ و بوی میوه را احساس و تصور کنید و هر چه می‌‌توانید این تصویر را در ذهن خود شفاف تر کنید. اگر نتوانستید این کار را انجام دهید، چشمان خود را باز کنید، میوه را نگاه کنید و سپس تمرین را تکرار کنید.
تمرین هفتم:
یک شی ساده ( قاشق، چنگال و یا لیوان ) را بردارید و بر روی آن تمرکز کنید. از همه طرف به آن نگاه کنید بدون آنکه کلمه ای در ذهن داشته باشید. سعی کنید فقط به آن شی نگاه کنید بدون آنکه بر اسامی و یا کلمات مربوط به آن فکر کنید.
تمرین هشتم:
پس از آنکه در انجام تمرین قبل مهارت پیدا کردید، می‌‌توانید این تمرین را انجام دهید. شکل هندسی کوچکی ( مثلث، مربع و یا دایره ) را بر روی کاغذ رسم کنید و آن را به رنگ دلخواه درآورید. سپس بر روی آن تمرکز کنید. فقط به آن شکل فکر کنید و افکار نامربوط دیگر را از خود برانید.
سعی کنید در طی تمرین به کلمات فکر نکنید.
تمرین نهم:
مانند تمرین قبل عمل کنید با این تفاوت که این بار چشمانتان بسته باشد. اگر نتوانستید شکل را بطور کامل مجسم کنید، چشمانتان را باز کرده، چند دقیقه به شکل نگاه کنید سپس چشمان خود را ببندید و تمرین را ادامه دهید.
تمرین دهم:
سعی کنید حداقل برای مدت ۵ دقیقه به هیچ چیز فکر نکنید. دقت کنید وقتی که تمرین های قبلی را با موفقیت به پایان رساندید، آنگاه نوبت به این تمرین خواهد رسید. در آن هنگام شما برای انجام این تمرین آمادگی خواهید داشت و قادر خواهید بود برای مدتی معین به هیچ چیز فکر نکنید. به زودی این کار برای شما آسان و آسان تر خواهد شد.

چند توصیۀ بسیار زیبا برای آرامسازی

اوّل : تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!!!!
این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند….

🔴دوّم : با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن…

🔴سوّم: به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری باش…

🔴چهارم : تا می توانی بخند…

🔴پنجم: وقتی اشک هایت سرازیر می شوند: آن را بپذیر! تحمل کن! و به پیشروی ادامه بده…

🔴ششم: رنگ های مشکی و خاکستری و تیره را از زندگیت پاک کن…

🔴هفتم :احساساتت را بیان کن، تا هیچ وقت زیبایی هایی را که احاطه ات کرده اند را از دست ندهی…

🔴هشتم :شادی هایت را به اطرافت پراکنده کن…

🔴نهم: با حدّ و حصرهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه كن…

🔴دهم : از بهترین سرمایه ات که سلامتی ات است؛ بهره ببر…

🔴یازدهم: از جاده خارج شو و از شهر و کشورهای غریب دیدن کن…

🔴دوازدهم: روی خاطرات بد توقف نکن فراموشش کن…

🔴سیزدهم: هیچ فرصتی را برای گفتن دوستت دارم به آن هایی که دوستشان داری، از دست نده…

🔴چهارده:همیشه به خودت بگو که: زندگی تعداد دم و بازدم های مکرر نیست، بلکه لحظاتی است که،قلبم”
می تپد