موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

ما انسانهای عجیبی هستیم!!

ما انسانهای عجیبی هستیم!!!

وقتی به دستفروشی فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز میخریم

بعد به یه کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان میکنیم و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم!!

شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم
شادمانیم که ثروت مندان را ثروتنمند تر میکنیم…

 

فرهنگ یعنی؟

🌺 فرهنگ یعنی
👈 تو مهمونی، همش سرت تو گوشی نباشه📱

🌺فرهنگ یعنی
👈 وقتی یکی یه عکس از تو گوشیش بهت نشون میده، عکسهای قبلی و بعدی رو نبینی. 👀

🌺 فرهنگ یعنی
👈 لهجه دیگران رو مسخره نکنیم.

🌺 فرهنگ یعنی
👈 مطالب، شعرها و خبرها رو حتما با ذکر منبع به اشتراک بذاریم.✍️✍️

🌺 فرهنگ یعنی
👈 خصوصیات ظاهری دیگران رو مسخره نکنیم، چهره هیچ کس به انتخاب خودش نبوده.🙂

🌺 فرهنگ یعنی
حواسمون به صدای دزدگیر ماشین مون 🚘 باشه، همسایه ها رو آزار ندیم.

🌺 فرهنگ یعنی
👈 تو چیزی که در موردشان اطلاع نداریم دخالت نکنیم و نظر ندیم😶

🌺 فرهنگ یعنی
👈واسه خودت زندگی کنی و واسه حرف مردم زندگی نکنی

🌺 فرهنگ یعنی
👈رشته تحصیلی یا شغل کسی رو مسخره نکنیم. همه مشاغل و همه رشته های تحصیلی نیاز جامعه هستند.

🌺 فرهنگ یعنی
👈خونه 🏠 کسی رو که وای فای داره، با کافی نت اشتباه نگیریم.

🌺 فرهنگ یعنی
👈اشتباهاتمون رو با این جمله توجیه نکنیم: اینجا ایرانه!🇮🇷

🌺 فرهنگ یعنی
👈توی مهمونی، چند مدل غذا🍣🌮🍔🍕🍵 درست نکنیم که بعد اضافه بیاد بریزیم دور.

🌺 فرهنگ یعنی
👈الگو بگیریم ولی کپی نباشیم. خودمون باشیم.

🌺 فرهنگ یعنی
👈در مورد همسر دیگران نظر ندیم، چه مثبت چه منفی.✅

🌺 فرهنگ یعنی
👈سعی کنیم، همیشه با لبخند بر لب 😊 با دیگران برخورد کنیم.

راز موفقیت

از شخص موفقی پرسیدم:
راز موفقیت شما چه بوده است؟

پاسخ داد:
تصمیم های درست.
گفتم:
شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟
جواب داد:
تجربه.
پرسیدم:
و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟
پاسخ داد:
تصمیم های اشتباه

خواب رویایی

وقتی بچه بودم
کنار مادرم می‌خوابیدم و هرشب یک آرزو می‌کردم.
مثلاً آرزو می‌کردم برایم اسباب بازی بخرد؛ می‌گفت «می‌خرم به شرط اینکه بخوابی.» یا آرزو می‌کردم برم بزرگترین شهربازیِ دنیا؛ می‌گفت «می‌برمت به شرط اینکه بخوابی.» یک شب پرسیدم «اگر بزرگ بشوم به آرزوهایم می‌رسم؟» گفت «می‌رسی به شرط اینکه بخوابی.» هر شب با خوشحالی می‌خوابیدم. اِنقدر خوابیدم که بزرگ شدم و آرزوهایم کوچک شدند.
دیشب مادرمو تو خواب دیدم؛ پرسید «هنوز هم شب‌ها قبل از خواب به آرزوهایت فکر می‌کنی؟» گفتم «شب‌ها نمی‌خوابم.» گفت «مگر چه آرزویی داری؟» گفتم «تو اینجا باشی و هیچ آرزویی نداشته باشم.» گفت «سعی خودم را می‌کنم به خوابت بیایم به شرط آنکه بخوابی

آسایش زندگی

تا باران نباشد، رنگین کمانی نیست
تا تلخی نباشد، شیرینی نیست
تا غمی نباشد، لبخندی نیست
تا مشکلات نباشند، آسایشی وجود نخواهد داشت

پس همیشه به خاطر داشته باش:

هدف این نیست که هرگز اندوهگین نباشی
هرگز مشکلی نداشته باشی، هرگز تلخی را نچشیده باشی.

همین دشواری‌ها هستند که از ما
انسانی نیرومندتر و شایسته‌تر می‌سازند،
و لذت و شادی را برای ما معنا می کند.

30نقطه ی ﺟﺎﻟﺐ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

۱ـ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ خواهید داد.
۲ـ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ۴۰۰ ﻓﻮﺑﯿﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
۳ـ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ .
۴ـ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺯﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮ ﺩﺭﮎ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ .
۵ـ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
۶ـ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ .
۷ـ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﻮﺑﯿﺎﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ DNA ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .
۸ـ ۲۷۰ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ۱۰۰ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺗﺮ ۲۰۰۸ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ .
۹ـ ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .
۱۰ـ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺤﺚ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ‏( ﺑﻌﺪﻡ ﻻﺑﺪ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﺸﯿﻢ (!!
۱۱ـ ﯾﮏ ﮊﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﺍ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
۱۲ـ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﺮﻭﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩﺷﯿﻔﺘﻪ، ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﯾﺴﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
۱۳ـ ﺳﻨﺪﺭﻭﻡ ﺗﺮﻭﻣﻦ ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
۱۴ـ ۶۸٪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﺭﻭﻡ ﻭﯾﺒﺮﻩ ﯼ ﻓﺎﻧﺘﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﺒﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺲ ﻭﯾﺒﺮﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
۱۵ـ ﺳﻨﺪﺭﻭﻡ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭﻣﻮﻗﻌﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﻮﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﺁﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .
۱۶ـ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۵۰ ﺗﺠﺮﺑﻪ کرده اند
۱۷ـ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
۱۸ـ ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﺤﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﮑﯿﺰﻭﻓﺮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
۱۹ـ Anorexia ‏( ﺑﯽ ﺍﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ‏) ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ . ۵ ﺗﺎ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺒﺮﻧﺪ .
۲۰ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺌﺎﻫﺎﯼ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ . ﻣﺜﻼ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺁﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺩﺭﻫﻨﺪ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻣﻼﯾﻢ ﻭ ﻟﻄﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
۲۱ـ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﻤﺪﯾﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻣﺰﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
۲۲ـ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺣﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﯿﺮﯼ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮﯼ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ ﺯﻭﺩﺗﺮﺱ ﺷﻮﺩ .
۲۳ـ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
۲۴ـ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺩﻭﭘﺎﻣﯿﻦ ﻭ ﺳﺮﻭﺗﻮﻧﯿﻦ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ .
۲۵ـ ۸۲٪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﺳﮕﺸﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻫﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺬﺍﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
۲۶ـ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﯾﺎ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ، ﺷﺎﺩﺗﺮ ﻭ ﺧﻼﻕ ﺗﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ .
۲۷ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
۲۸ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﭼﯿﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
۲۹ـ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺗﺮﻧﺪ .
۳۰ـ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺲ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻣﺎ ﺍﺯ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ .

مرد باهوش

یک شرکت بزرگ قصد استخدام تنها یک نفر را داشت. بدین منظور آزمونی را برگزار کرد که تنها یک پرسش داشت.

پرسش این بود: شما در یک شب طوفانی سرد در حال رانندگی از خیابانی هستید. از جلوی یک ایستگاه اتوبوس در حال عبور کردن هستید.

سه نفر داخل ایستگاه منتظر اتوبوس هستند. یک پیرزن که در حال مرگ است. یک پزشک که قبلا جان شما را نجات داده و یک نفر که در رویاهایتان خیال ازدواج با او را دارید.

شما می توانید تنها یکی از این سه نفر را برای سوار نمودن انتخاب کنید. کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟ دلیل خود را بطور کامل شرح دهید.

قاعدتا این آزمون نمی تواند نوعی تست شخصیت باشد زیرا هر پاسخی دلیل خاص خودش را دارد.

پیرزن در حال مرگ است، شما باید او را نجات دهید هر چند او خیلی پیر است و به هر حال خواهد مرد.

شما باید پزشک را سوار کنید زیرا او قبلا جان شما را نجات داده و این فرصتی است که می توانید جبران کنید. اما شاید هم بتوانید بعدا جبران کنید.

شما باید شخص مورد علاقه تان را سوار کنید زیرا اگر این فرصت را از دست بدهید ممکن است هرگز قادر نباشید مثل او پیدا کنید.

از دویست نفری که در این آزمون شرکت کردند، تنها شخصی که استخدام شد دلیلی برای پاسخ خود نداد. او نوشته بود:
سوئیچ ماشین را به پزشک می دهم تا پیرزن را به بیمارستان برساند و خودم به همراه همسر رویاهایم زیر باران منتظر اتوبوس می مانیم.

پاسخی زیبا و سرشار از متانتی که ارائه شد گویای بهترین پاسخ است و مسلما همه می پذیرند که پاسخ فوق بهترین پاسخ است اما هیچکس در ابتدا به این پاسخ فکر نمی کند.

چرا؟ زیرا ما هرگز نمی خواهیم داشته ها و مزیت های خودمان را (ماشین) (قدرت) (موقعیت) از دست بدهیم.

اگر قادر باشیم خودخواهی ها، محدودیت ها و مزیت های خود را از خود دور کرده یا ببخشیم گاهی اوقات می توانیم چیزهای بهتری به دست بیاوریم.

شروع طوفانی

فردا خیلے دیر است،
باید از همین لحظہ شروع کنم!
نباید بگذارم عقربہ ها مرا دور بزنند،
مےخواهم دست ببرم در ذهنم،
هر چہ افکارِ منفے دارد، خالے کنم!
باید جا براے احساسات خوب باز کنم.

خاطرات مُردهء زیادے
روے دستم باد کرده است!
تمام کہنگےها را باید خاڪ کنم.
پروانہ هاے زیادے در من
سر از پیلہ در آورده اند،
وقت آن است کہ از خودم آزاد شوم!
من هنوز
بہ پرواز با بال هاے شکستہ
ایمان دارم…

خندوانه😂

رازهای خونه داری:😃

وقتی دارید یخ بر میدارید،
اگه یه تکه یخ افتاد،

با پا بزنین بره زیر یخچال!!!
خودش آب میشه.

🔺نکات دیگر خونه داری :

اگه رو فرش یه پارچ آب ریختین… در کمال خونسردی یه بالش بزارین روش تا خودش خشک شه😀😀😀

نمک ریختین؟
دیگه خودتون میدونین که! با دست بزنین پخش وپلا شه
😀😀😀😀😀

فلفل ریختین؟

اینجا چون بو میده باید ترکیبی عمل کنید ، اول بزنید پخش و پلا بشه بعد دو لیوان آب بریزین روش ، بعد بالش رو بزارین

تا نکات خونه داری دیگه خدانگهدار😄😄

داستانک کوزه شکسته

یک پیرزن درکوزه ی آب داشت که آنها را آویزان بر یک تیرک چوبی بر دوش خود حمل می‌کرد. یکی از کوزه ها ترك داشت و مقدارى از آب آن به زمين مى ريخت، در صورتیکه دیگری سالم بود و همیشه آب داخل آن بطور کامل به مقصد می‌رسید. به مدت طولانی هر روز این اتفاق تکرار میشد و زن همیشه یک کوزه ونیم، آب به خانه می‌برد.

ولی کوزه شکسته از مشکلی که داشت بسیار شرمگین بود که فقط می‌توانست نیمی از وظیفه‌اش را انجام دهد. پس از دوسال، سرانجام کوزه شکسته به ستوه آمد و از طریق چشمه با پیرزن سخن گفت.

پیرزن لبخندی زد وگفت: “هیچ توجه کرده‌ای که گلهای زیبای این جاده در سمت تو روییده‌اند و نه در سمت کوزه سالم؟” اگر تو اینگونه نبودی این زیبايی‌ها طروات بخش خانه من نبود.
طی این دوسال این گلها را می‌چیدم و با آنها خانه‌ام را تزیین می‌کردم…

ما شکستگی های خاص خود را داریم ولی همین خصوصیات است که زندگی ما را در کنار هم لذت بخش و دلپذیر می‌کند. “”باید در هر کسی خوبی‌هایش را جستجو کنی و بیاموزی

پس به دنبال شکستگی‌ها نباش که همه به گونه‌ای داریم، فقط نوع آن متفاوت است و این اصلا شرمندگی ندارد … خلقت ما این گونه است…