موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

موفقیت و سقراط

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست. سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید. هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده کرد.
مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت. سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود.
سقراط از او پرسید، ” در آن وضعیت تنها چیزی که می خواستی چه بود؟” پسر جواب داد: “هوا”
سقراط گفت:” این راز موفقیت است! اگر همانطور که هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد” رمز دیگری وجود ندارد.

7مانع موفقیت

۱) پشت گوش‌ اندازی
افرادی که علامت مزمن این “بـیـمـاری” در آنها دیده میشود، مایلند با این جملات توجیه کننده که ” تمام کردنش کاری نخواهد داشت” و یا “نگران نباش، وقت برای انجام دادنش بسیار است”، کارها و وظایف‌شان را برای همیشه از سر خود باز کرده و به تعویق بیندازند.
اگر کاری در حد و اندازه قابلیت‌هایتان به شما روی آورد ولی به دلیل عذر و بهانه‌های ذکر شـده از انجام آن ممانعت بعمل آوردید، قطعا” پشت گوش اندازی مشکل اصـلی بـوده و باید مرتفع گردد. احساس می‌کنید که زمان در اختیار شما اسـت، اما هنگامی کـه وقـت موعود نزدیک می‌شود، برای اتمام کار بسرعت هجوم می‌آورید و نتیجه آن خواهد شد که آن طور که در ابتدا مد نظرتان بود از انجام عمل مورد نظر باز خواهید ماند.
۲) ترس از موفقیت
مانع اصلی دیگر واهمه داشتن از موفقیت است. با اینکه چنین افرادی دقیقا” می دانند که برای موفق شدن به چه چیزی نیاز دارنـد، امـا بدلیل داشتن ترس از موفقیت قادر به رسیدن به اهداف والای خود نیستند. در نـظـر ایـشـان راه پـیـش رو، مـخـوف و رعـب‌آور میباشد. نگرانی از آینده و همه مسائلی که در نهایت گریبان‌گیر او خواهد شد، منجر به فقدان بصیرت و بازماندن آنها می گردد؛ مـخـاطرات ذاتـی روند تجارت، رام نشدنی بنظر خواهد رسید.
تشخیص و حل این مشکل آسان تر از برخورد با پشت گوش انـدازی است. بـا کمی هم محوری و اندکی صبر و شکیبایی فردی که از پذیرش مسؤلیت‌هایی کــه موفقیـتـش را به همراه خواهد داشت وحشت دارد، میتواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
۳) وسواس
افراد موفق دارای خصوصیتی مشترک هستند و آن قابـلیـت تمرکز بر اندیشه‌های بـزرگ می‌باشد. برای بسیاری اتخاذ چنین دیدگاهی مشکل است چرا که خود را کاملا محدود و متعهد به انجام کارهای جزئی و کوچک می‌نمایند. تلاش زیاد برای انجام کارهای جزئی زیان‌آور است چرا که زاویه دید را محدود خواهد کرد. اگر برای اتمام هر کار کوچکی مصر باقی بمانید، هرگز قادر نخواهید بود به اهداف والای خود دست پیدا نمایید.
اینگونه افراد،سخت کوشی و تلاش زیاد را لازمه زندگیشان دانسته اما عزم و اراده خود را برای کاربرها و مصارف مفید بکار نمی‌بندند. تنظیم دقیق مهارت‌های مدیریـت زمـانـی در برطرف کردن این مشکل کمک فراوانی خواهد نمود.
۴) ناامنی
افراد ضعیف و سست بنیان بعلت داشتن احساس ناامنی،در کارشان پیشرفتی حاصل نمی‌گردد. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت اینگونه انسان‌ها در بی‌میلی آنها برای نشان دادن برش از خودشان نهفته شده باشد. علت ترس نیست؛ فقدان اطمیـنان و اعـتـمـاد باعث عقب ماندن آنها می‌گردد.
۵) اطرافیان
ممکن است شما همه شرایط لازم برای منعکس نمـودن فردی موفق از خود را دارا باشید، اما آیا دوستانتان شـما را در این راه همراهی می‌کنند؟ ممکن اسـت آنـها دیـدگـاه مـتـفـاوت و مـتـضـادی از مـوفـقیت نسبت بشـما داشـتـه باشند. ( و یا اصلا” دیـدگاهی نداشته باشند )دوسـتـان به علت تاثیرات منفی راه رسیدن بـه موفـقیـت را برایتان سخت و دشوار میکنند.
برخی از اطرافیان حتی ممکن است متوجه پـتـانـسیـل واستعدادهای نهانی شما نشده و باعث زمین خوردگی وتردید در قابلیت‌ها و توانایی‌ها گردند.
۶) فقدان منابع
هیچ چیزی ناهنجارتر از این مـوضـوع نـیست که انسان با وجود داشتن همه قابلیـت‌های لازم جـهت رسـیدن بـه مـوفقیت، فقط بخاطر عوامل خارج از کنترل خود، از پیشرفـت باز ماند. فقدان منابع مالی و یا کمبود زمان بدلیل نگهداری از خانواده و یا مسؤلیتهای دیگر میتواند یک قاتل واقعی باشد. رشد کـردن زیـر خـط فقر و یا تامین نمودن نزدیکانی که به شما نیازمند هستند، آینده را بسیار متفاوت از آن چـیـزی کـه در تصـورتـان بوده ترسیم خواهد نمود.
۷) نیاز به دیدگاهی درون‌نگر
یک معلم مدرسه، راهبه، افسر ارتش و سرایدار میتوانند بطرق مختلفی مـوفق باشنـد. با اینکه موفقیت در کار ممکن است جذابتر از همه بنظر برسد، اگر در زمان مـورد انتـظار به آن دست نیافتید، بیمناک نگردید. یـک قـدم بـه عـقـب بـازگـشـته و عـلـت را بـررسـی نمایید.
خواه دوستانتان مقصر باشند و خواه اعتماد بنفس‌تان، دقت کنید که قدم‌های صحیـحـی جهت بهینه نمودن فرصت‌ها برای بدست آوردن موقعیتی موفق‌تر و راضی کننده‌تر بردارید.

چند نکته از قانون جذب

برجسته‌ترین آموزگارانی که تا به حال زیسته‌اند، به ما گفته‌اند که قانون جذب قدرتمندترین قانون کائنات است.

از این قانون شاعرانی مثل ویلیام شکسپیر، رابرت برونینگ و ویلیام لبیک هم در اشعار خود یاد کرده‌اند و موسیقی‌دانانی مانند لودویگ ون بتهوون در موسیقی خود. هنرمندانی مانند لئوناردو داوینچی آن را در نقاشی‌های خود ترسیم کرده‌اند و متفکرانی برجسته نظیر سقراط، افلاطون، رالف والدو امرسون، فیثاغورث، سر فرانسیس بیکن، اسحاق نیوتن، یوهان ولفگانگ ون گوته و ویکتور هوگو آن را در نوشته‌ها و تعلیماتشان گنجانده‌اند. قرن‌ها است که نام آنان باقی و آثار حماسی‌شان جاودانی ست.

مذاهبی مانند هندو، بودایی، یهودی، مسیحیت و اسلام، سنت‌های ریاضت و عزلت‌نشینی و تمدن‌هایی مانند بابلیان و مصریان کهن، این قانون را از طریق آثار مکتوب و داستان‌های خود ارائه داده‌اند. این قانون به صورت الگوی خاص خودش در قرون مختلف در آثار و نوشته‌های کهن یافت شده و در سه هزار سال قبل از میلاد روی سنگ حک می‌شده است. حتی با اینکه عده‌ای از دل و جان خواهان این آگاهی بودند، همیشه برای کشف در دسترس بوده است.

این قانون از بدو پیدایش شروع شده، همیشه بوده و خواهد بود.

این قانونی است که نظام کامل کائنات را در هر لحظه از زندگی تو و هر چیز مجردی که در زندگی‌ات تجربه‌اش می‌کنی، معین می‌کند. هر کسی و در هر جایی باشی، قانون جذب کل تجارب زندگی‌ات را شکل می‌دهد و این قانون قوی از طریق افکارت کار خود را به انجام می‌رساند. تو خودت هستی که قانون جذب را جهت احترام فرا می‌خوانی و این کار را از طریق افکارت انجام می‌دهی.

در سال ۱۹۱۲، چارلز هانل از قانون جذب به عنوان « عظیم‌ترین و قابل اطمینان ترین قانونی که کل نظام خلقت بدان متکی ست » نام برد.

با توجه و استفاده از 12 نکته زیر مطابق با قانون جذب زندگی خود را بهبود دهید و زمینه‌ی موفقیت خود در تمام ابعاد زندگی را فراهم کنید.

۱-شما تجربیات خوب یا بد را براساس افکار خود جذب می‌کنید.

۲-فکر کردن درباره‌ی چیزی بدین معناست که آن را به زندگی خود دعوت کرده‌اید، حتی اگر آن را نخواهید.

۳-هر چه بر روی چیزی بیشتر تمرکز کنید قوی‌تر خواهد شد.

۴-به جای تفکر بیش از حد درباره‌ی یک تصمیم بهتر است به احساسات خود اعتماد کنید.

۵-می‌توانید کاری کنید که چیزهای خوب با سرعت بیشتری در زندگی‌تان اتفاق بی افتند تنها باید بیشتر درباره‌ی آن‌ها فکر کنید.

۶-برای ایجاد تغییر، باید همه‌ی ابعاد زندگی خود را آنطور که امیدوار هستید باشند ببینید، نه آنطور که هستند.

۷-هر روز به مدت ۱۵ دقیقه به افکار، رؤیاها و آنچه که از زندگی می‌خواهید فکر کنید. این کار ساده شانس موفقیت شما را دو چندان  می‌کند.

۸-موفقیت منبعی محدود نیست، هر کسی می‌تواند مالک آن باشد.

۹-به خودتان اجازه ندهید در ناامیدی غرق شوید.

۱۰-از برنامه‌های تلویزیونی که نمایش دهنده‌ی تجربیات منفی مانند جرم و جنایت و بیماری هستند اجتناب کنید.

۱۱-اگر رابطه‌ی شما با مردم بد است بدانید که خودتان ایجاد کننده‌ی این شرایط هستید.

۱۲-نگران رؤیاهای خود نباشید، در عوض از رؤیاهای خود به عنوان یک راهنما استفاده کنید.
تا الآن کدام مورد بیشترین تأثیر را بر زندگی شما داشته است؟

10فرمان برای اعتماد به نفس

1. برای موفقیت باید کاری بکنید ومدتی در انجام آن خیلی ناموفق باشید! باید پیش از آنکه واقعا موفق شوید شکست را تجربه کنید!
2. اگربرای شروع کار جدیدی با تلاش برای تحقق رویایتان منتظرید تا احساس اعتماد به نفس بیابید،تا ابد در انتظار خواهید ماند. همین حالا شروع کنید!وهراس از اینکه آن چه را که میخواهید هرگز به دست نیاورید شدیدتر میشود. پس همین حالا شروع کنید!
3. خود را به صورت مشروط دوست نداشته باشید! مثلا با خود بگویید:اگر کارم درست شود، اگر پستی بگیرم، اگر در دانشگاه قبول شوم و… همه اینها را خط بکشید، خودتان را همان طور که هستید دوست بدارید.
4. اعتماد به نفس حقیقی به آن معنا نیست که هیچ نگرانی ندارید، اعتماد به نفس واققی یعنی، ایمان به خود علی رغم ترس هایتان!
5. اعتماد به نفس را با خود بینی اشتباه نگیرید! اعتماد به خود یعنی، خود را باور داشتن،خود بینی یعنی، لزوم اثبات برتری خود نسبت به دیگران.
6. باوربه توانایی های خود در عبور از موانع را داشته باشید!
7. باور به توانایی خود برای درخواست کمک از دیگران!
8. افراد موفق را پیدا کنید واز آن ها بیاموزید!
9. باور به توانایی های خود در بیان احساسات خود!
10. باور به توانایی خود در ایجاد ارتباط معنی دار ومحبت آمیز با دیگران!