موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

موفقیت و سقراط

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست. سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید. هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده کرد.
مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت. سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود.
سقراط از او پرسید، ” در آن وضعیت تنها چیزی که می خواستی چه بود؟” پسر جواب داد: “هوا”
سقراط گفت:” این راز موفقیت است! اگر همانطور که هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد” رمز دیگری وجود ندارد.

7مانع موفقیت

۱) پشت گوش‌ اندازی
افرادی که علامت مزمن این “بـیـمـاری” در آنها دیده میشود، مایلند با این جملات توجیه کننده که ” تمام کردنش کاری نخواهد داشت” و یا “نگران نباش، وقت برای انجام دادنش بسیار است”، کارها و وظایف‌شان را برای همیشه از سر خود باز کرده و به تعویق بیندازند.
اگر کاری در حد و اندازه قابلیت‌هایتان به شما روی آورد ولی به دلیل عذر و بهانه‌های ذکر شـده از انجام آن ممانعت بعمل آوردید، قطعا” پشت گوش اندازی مشکل اصـلی بـوده و باید مرتفع گردد. احساس می‌کنید که زمان در اختیار شما اسـت، اما هنگامی کـه وقـت موعود نزدیک می‌شود، برای اتمام کار بسرعت هجوم می‌آورید و نتیجه آن خواهد شد که آن طور که در ابتدا مد نظرتان بود از انجام عمل مورد نظر باز خواهید ماند.
۲) ترس از موفقیت
مانع اصلی دیگر واهمه داشتن از موفقیت است. با اینکه چنین افرادی دقیقا” می دانند که برای موفق شدن به چه چیزی نیاز دارنـد، امـا بدلیل داشتن ترس از موفقیت قادر به رسیدن به اهداف والای خود نیستند. در نـظـر ایـشـان راه پـیـش رو، مـخـوف و رعـب‌آور میباشد. نگرانی از آینده و همه مسائلی که در نهایت گریبان‌گیر او خواهد شد، منجر به فقدان بصیرت و بازماندن آنها می گردد؛ مـخـاطرات ذاتـی روند تجارت، رام نشدنی بنظر خواهد رسید.
تشخیص و حل این مشکل آسان تر از برخورد با پشت گوش انـدازی است. بـا کمی هم محوری و اندکی صبر و شکیبایی فردی که از پذیرش مسؤلیت‌هایی کــه موفقیـتـش را به همراه خواهد داشت وحشت دارد، میتواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
۳) وسواس
افراد موفق دارای خصوصیتی مشترک هستند و آن قابـلیـت تمرکز بر اندیشه‌های بـزرگ می‌باشد. برای بسیاری اتخاذ چنین دیدگاهی مشکل است چرا که خود را کاملا محدود و متعهد به انجام کارهای جزئی و کوچک می‌نمایند. تلاش زیاد برای انجام کارهای جزئی زیان‌آور است چرا که زاویه دید را محدود خواهد کرد. اگر برای اتمام هر کار کوچکی مصر باقی بمانید، هرگز قادر نخواهید بود به اهداف والای خود دست پیدا نمایید.
اینگونه افراد،سخت کوشی و تلاش زیاد را لازمه زندگیشان دانسته اما عزم و اراده خود را برای کاربرها و مصارف مفید بکار نمی‌بندند. تنظیم دقیق مهارت‌های مدیریـت زمـانـی در برطرف کردن این مشکل کمک فراوانی خواهد نمود.
۴) ناامنی
افراد ضعیف و سست بنیان بعلت داشتن احساس ناامنی،در کارشان پیشرفتی حاصل نمی‌گردد. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت اینگونه انسان‌ها در بی‌میلی آنها برای نشان دادن برش از خودشان نهفته شده باشد. علت ترس نیست؛ فقدان اطمیـنان و اعـتـمـاد باعث عقب ماندن آنها می‌گردد.
۵) اطرافیان
ممکن است شما همه شرایط لازم برای منعکس نمـودن فردی موفق از خود را دارا باشید، اما آیا دوستانتان شـما را در این راه همراهی می‌کنند؟ ممکن اسـت آنـها دیـدگـاه مـتـفـاوت و مـتـضـادی از مـوفـقیت نسبت بشـما داشـتـه باشند. ( و یا اصلا” دیـدگاهی نداشته باشند )دوسـتـان به علت تاثیرات منفی راه رسیدن بـه موفـقیـت را برایتان سخت و دشوار میکنند.
برخی از اطرافیان حتی ممکن است متوجه پـتـانـسیـل واستعدادهای نهانی شما نشده و باعث زمین خوردگی وتردید در قابلیت‌ها و توانایی‌ها گردند.
۶) فقدان منابع
هیچ چیزی ناهنجارتر از این مـوضـوع نـیست که انسان با وجود داشتن همه قابلیـت‌های لازم جـهت رسـیدن بـه مـوفقیت، فقط بخاطر عوامل خارج از کنترل خود، از پیشرفـت باز ماند. فقدان منابع مالی و یا کمبود زمان بدلیل نگهداری از خانواده و یا مسؤلیتهای دیگر میتواند یک قاتل واقعی باشد. رشد کـردن زیـر خـط فقر و یا تامین نمودن نزدیکانی که به شما نیازمند هستند، آینده را بسیار متفاوت از آن چـیـزی کـه در تصـورتـان بوده ترسیم خواهد نمود.
۷) نیاز به دیدگاهی درون‌نگر
یک معلم مدرسه، راهبه، افسر ارتش و سرایدار میتوانند بطرق مختلفی مـوفق باشنـد. با اینکه موفقیت در کار ممکن است جذابتر از همه بنظر برسد، اگر در زمان مـورد انتـظار به آن دست نیافتید، بیمناک نگردید. یـک قـدم بـه عـقـب بـازگـشـته و عـلـت را بـررسـی نمایید.
خواه دوستانتان مقصر باشند و خواه اعتماد بنفس‌تان، دقت کنید که قدم‌های صحیـحـی جهت بهینه نمودن فرصت‌ها برای بدست آوردن موقعیتی موفق‌تر و راضی کننده‌تر بردارید.

چند نکته از قانون جذب

برجسته‌ترین آموزگارانی که تا به حال زیسته‌اند، به ما گفته‌اند که قانون جذب قدرتمندترین قانون کائنات است.

از این قانون شاعرانی مثل ویلیام شکسپیر، رابرت برونینگ و ویلیام لبیک هم در اشعار خود یاد کرده‌اند و موسیقی‌دانانی مانند لودویگ ون بتهوون در موسیقی خود. هنرمندانی مانند لئوناردو داوینچی آن را در نقاشی‌های خود ترسیم کرده‌اند و متفکرانی برجسته نظیر سقراط، افلاطون، رالف والدو امرسون، فیثاغورث، سر فرانسیس بیکن، اسحاق نیوتن، یوهان ولفگانگ ون گوته و ویکتور هوگو آن را در نوشته‌ها و تعلیماتشان گنجانده‌اند. قرن‌ها است که نام آنان باقی و آثار حماسی‌شان جاودانی ست.

مذاهبی مانند هندو، بودایی، یهودی، مسیحیت و اسلام، سنت‌های ریاضت و عزلت‌نشینی و تمدن‌هایی مانند بابلیان و مصریان کهن، این قانون را از طریق آثار مکتوب و داستان‌های خود ارائه داده‌اند. این قانون به صورت الگوی خاص خودش در قرون مختلف در آثار و نوشته‌های کهن یافت شده و در سه هزار سال قبل از میلاد روی سنگ حک می‌شده است. حتی با اینکه عده‌ای از دل و جان خواهان این آگاهی بودند، همیشه برای کشف در دسترس بوده است.

این قانون از بدو پیدایش شروع شده، همیشه بوده و خواهد بود.

این قانونی است که نظام کامل کائنات را در هر لحظه از زندگی تو و هر چیز مجردی که در زندگی‌ات تجربه‌اش می‌کنی، معین می‌کند. هر کسی و در هر جایی باشی، قانون جذب کل تجارب زندگی‌ات را شکل می‌دهد و این قانون قوی از طریق افکارت کار خود را به انجام می‌رساند. تو خودت هستی که قانون جذب را جهت احترام فرا می‌خوانی و این کار را از طریق افکارت انجام می‌دهی.

در سال ۱۹۱۲، چارلز هانل از قانون جذب به عنوان « عظیم‌ترین و قابل اطمینان ترین قانونی که کل نظام خلقت بدان متکی ست » نام برد.

با توجه و استفاده از 12 نکته زیر مطابق با قانون جذب زندگی خود را بهبود دهید و زمینه‌ی موفقیت خود در تمام ابعاد زندگی را فراهم کنید.

۱-شما تجربیات خوب یا بد را براساس افکار خود جذب می‌کنید.

۲-فکر کردن درباره‌ی چیزی بدین معناست که آن را به زندگی خود دعوت کرده‌اید، حتی اگر آن را نخواهید.

۳-هر چه بر روی چیزی بیشتر تمرکز کنید قوی‌تر خواهد شد.

۴-به جای تفکر بیش از حد درباره‌ی یک تصمیم بهتر است به احساسات خود اعتماد کنید.

۵-می‌توانید کاری کنید که چیزهای خوب با سرعت بیشتری در زندگی‌تان اتفاق بی افتند تنها باید بیشتر درباره‌ی آن‌ها فکر کنید.

۶-برای ایجاد تغییر، باید همه‌ی ابعاد زندگی خود را آنطور که امیدوار هستید باشند ببینید، نه آنطور که هستند.

۷-هر روز به مدت ۱۵ دقیقه به افکار، رؤیاها و آنچه که از زندگی می‌خواهید فکر کنید. این کار ساده شانس موفقیت شما را دو چندان  می‌کند.

۸-موفقیت منبعی محدود نیست، هر کسی می‌تواند مالک آن باشد.

۹-به خودتان اجازه ندهید در ناامیدی غرق شوید.

۱۰-از برنامه‌های تلویزیونی که نمایش دهنده‌ی تجربیات منفی مانند جرم و جنایت و بیماری هستند اجتناب کنید.

۱۱-اگر رابطه‌ی شما با مردم بد است بدانید که خودتان ایجاد کننده‌ی این شرایط هستید.

۱۲-نگران رؤیاهای خود نباشید، در عوض از رؤیاهای خود به عنوان یک راهنما استفاده کنید.
تا الآن کدام مورد بیشترین تأثیر را بر زندگی شما داشته است؟

10فرمان برای اعتماد به نفس

1. برای موفقیت باید کاری بکنید ومدتی در انجام آن خیلی ناموفق باشید! باید پیش از آنکه واقعا موفق شوید شکست را تجربه کنید!
2. اگربرای شروع کار جدیدی با تلاش برای تحقق رویایتان منتظرید تا احساس اعتماد به نفس بیابید،تا ابد در انتظار خواهید ماند. همین حالا شروع کنید!وهراس از اینکه آن چه را که میخواهید هرگز به دست نیاورید شدیدتر میشود. پس همین حالا شروع کنید!
3. خود را به صورت مشروط دوست نداشته باشید! مثلا با خود بگویید:اگر کارم درست شود، اگر پستی بگیرم، اگر در دانشگاه قبول شوم و… همه اینها را خط بکشید، خودتان را همان طور که هستید دوست بدارید.
4. اعتماد به نفس حقیقی به آن معنا نیست که هیچ نگرانی ندارید، اعتماد به نفس واققی یعنی، ایمان به خود علی رغم ترس هایتان!
5. اعتماد به نفس را با خود بینی اشتباه نگیرید! اعتماد به خود یعنی، خود را باور داشتن،خود بینی یعنی، لزوم اثبات برتری خود نسبت به دیگران.
6. باوربه توانایی های خود در عبور از موانع را داشته باشید!
7. باور به توانایی خود برای درخواست کمک از دیگران!
8. افراد موفق را پیدا کنید واز آن ها بیاموزید!
9. باور به توانایی های خود در بیان احساسات خود!
10. باور به توانایی خود در ایجاد ارتباط معنی دار ومحبت آمیز با دیگران!

تفاوت استراتژي آدمهای ثروتمند وآدمهای فقیر

بخشی از مطالب برگرفته از کتاب ” اسرار ذهن ثروتمند ” می باشد.

در این مبحث کلمه “ثروتمند” و “فقیر” تنها مربوط به زمینه مالی نیست بلکه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری هست. چه بسیارآدمهایی هستند که ازنظرمالی غنی ولی در سایرابعاد زندگی ضعیف و فقیر هستند. هدف از ثروتمند بودن، داشتن تمام خصوصیات ونکات مثبت در کلیه ابعاد مختلف بشری هست.

👈تفاوت اول:

+ آدمهای ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.

– آدمهای فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

👈تفاوت دوم:

+ آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.

– آدمهای فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

👈تفاوت سوم:

+ افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.

– افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

👈 تفاوت چهارم:

+ ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.

– فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

👈تفاوت پنجم:

+ ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.

– فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

👈تفاوت ششم:

+ آدمهای ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.

– آدمهای فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.

👈تفاوت هفتم:

ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.

فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

👈 تفاوت هشتم:

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.

فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

👈تفاوت نهم:

آدمهای ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.

آدمهای فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

👈تفاوت دهم:

ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.

فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.

👈تفاوت یازدهم:

ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.

فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.

👈تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان به ” همه با هم” می اندیشند.

فقیران به” این یا آن ” می اندیشند.

👈تفاوت سیزدهم:

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.

فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

👈تفاوت چهاردهم:

آدمهای ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.

آدمهای فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

👈تفاوت پانزدهم:

ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.

فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

👈تفاوت شانزدهم:

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.

فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

👈تفاوت هفدهم:

آدمهای ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.

آدمهای فقیرفکرمی کنند که همه چیزرا می دانند.

کلیدهای طلایی برای زندگی شیرین

 

1. نسبت به همسر خود دیدگاه مثبت داشته باشید و همیشه کارهای مثبت او را
ببینید و به دنبال  آن نباشید
که با ریزبینی نقطه ضعف او را پیدا کنید  و او را سرزنش کنید، که او از زندگی دلسرد گردد.

2. این را بدانید که همسر شما یک امانت الهی نزد شما می باشد. در نگه داشتن
امانت الهی تلاش نمائید.
هیچ فردی امانت خدایی را تحقیر، تنیبه، سرزنش و… نمی کند.

3. با همسر خود بطور محترمانه صحبت کنید و هیچ موقع سعی نکنید همدیگر را سبک
نمائید زیرا اگر شما برای یکدیگر احترام قائل نباشید فرزندان شما هم از رفتارتان الگو
خواهند گرفت و نه تنها نسبت به پدر و مادر بلکه به سایرین نیز بی احترامی می کنند.

4. از قدیم الایام گفته اند: از هر دست بدهی از آن دست می گیری. روابط متقابل
است، هر کرامت و بزرگواری را نثار همسرتان کنید او نیز همان را به شما ارزانی
خواهد داشت.

5. هم با زبان و هم با عمل و رفتار مطلوب، به همسرتان نشان دهید که به او علاقه دارید.

6. بطور مستقیم و غیر مستقیم از صفات خوب همسرتان تعریف کنید تا او بداند که
شما صفات خوب او را درک می نمائید.

7. در همه کارها با هم مشورت کنید و نظر یکدیگر را خواستار شوید و به نظر
همدیگر احترام بگذارید.

8. بحث و جدل هیچ مشکلی را حل نمی کند پس بحث نکنید.

9. آقایان وقتی همسرتان در منزل کار می کند بطور مستقیم و غیر مستقیم به او
بگوید که کارش برایتان ارزش دارد.

10. در زندگی قناعت داشته باشید و کاری نکنید تا با انتظارات بیهوده خود،
همسرتان را آزار ببیند.

11. مبادا همسرتان را با فرد دیگری مقایسه کنید و دیگران را به رخ او بکشید.

12. مشتاقانه به حرفهای همدیگر گوش دهید زیرا گوش کردن یک هنر است.
ساعتی را در طول شبانه روز برای گفتگوهای صمیمانه در نظر بگیرید.

13. حتما مناسبتهای مختلف را در ذهن داشته باشید و سعی کنید هدیه ای
به همسرتان در هر کدام از مناسبتها بدهید

خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بالا

– برخوردار از مرکز کنترل درونی هستند و غم و شادی آنان کمتر وابسته به عوامل خارجی است.

– از لحاظ جسمانی، احساسی، ذهنی و معنوی از خود مراقبت می کنند.

– میانه روی و تعادل را در افکار، احساسات و رفتارهای خویش حفظ می کنند.

– توانایی بخشش اشتباهات خود و دیگران را دارند و سعی می کنند با جبران کردن اشتباهات، روندی رو به جلو داشته باشند.

– مسئولیت اداره زندگی خود را به عهده می گیرند.

– به نقطه نظرات دیگران گوش می دهند.

– اعتماد به نفس آن ها به دور از خودبینی و غرور است.

– از آن که مورد انتقاد قرار بگیرند نمی هراسند.

– هنگامی که از آنان پرسشی می گردد، حالت تدافعی به خود نمی گیرند.

– در برابر موانع و مشکلات به آسانی تسلیم نمی گردند.

– نیازی به تحقیر و تمسخر کردن دیگران ندارند.

– قادر به پذیرش و پندگیری از اشتباهاتشان و بیان جمله ” اشتباه کردم ” هستند.

– از نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارند.

– همواره در حال پیشرفت و ترقی بوده و از ریسک های مثبت در زندگی بیم ندارند.

– هیچگاه خود را مورد سرزنش مخرّب قرار نمی دهند (شناخت نقاط ضعف، اگر در جهت بهبود مورد استفاده قرار گیرد سازنده و مفید است).

– با توکل بر خدا، به خویشتن و توانایی های خدادادی شان ایمان و اعتماد دارند.

– به تصمیم گیری هایشان اعتماد دارند و در صورت لزوم مشورت می گیرند.

– خودشان را با دیگران مقایسه غیرسازنده نمی کنند.

 از آنکه دیگران چگونه نسبت به آنان می اندیشند، واهمه و نگرانی ندارند (به طور مثال در جهت اهداف صحیح خود گام بر می دارند و با حرف دیگران جا نمی زنند)؛ گرچه عمدا هم به گونه ای رفتار نمی کنند که دیگران نسبت به آنها بدبین شوند.

– نیاز به کمال گرایی غیرسازنده ندارند (کمالگرایی می تواند از نوع سازنده یا از نوع مخرب باشد).

– با اتکاء به خداوند، باور دارند که فردی با ارزش و با قابلیت هستند

10جمله کوتاه و تاثيرگذار

1-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید..قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید…

۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد…

۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند…

۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد…

۵- هیچ کدام از ما با “ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم…

۶- “زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” …

۷- همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم …

۸- خودبینی، دیدن خود نیست،خودبینی، ندیدن دیگران است…

۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !

۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز بدار …

20 قانون طلایی برای احترام به خود

قانون اول:
اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده
قانون دوم:
در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته
قانون سوم:
هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت
قانون چهارم:
سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری
قانون پنجم:
در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن
قانون ششم:
هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار
قانون هفتم:
سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس
قانون هشتم:
از بله گفتن هم نترس
قانون نهم:
با خودت مهربون باش
قانون دهم:
اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش
قانون یازدهم:
سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی
قانون دوازدهم:
برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری
قانون سیزدهم:
سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن
قانون چهاردهم:
در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار
قانون پانزدهم:
حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن
قانون شانزدهم:
به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن
قانون هفدهم:
با کسی که ازش خوشت نمیاد، همنشینی نکن
قانون هجدهم:
در یاد دادن، بخشنده باش
قانون نوزدهم:
از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو و انتظار عذرخواهی داشته باش
قانون بیستم:
عاشقى كن، عشق باعث اميد به زندگى می شود

10درس مهم برای ساختن تجارت

هر كارآفريني براي ساختن تجارت ميليون دلاري اش باید بداند:

۱. درس اول:
يك تجارت موفق قبل از اينكه وجود داشته باشد، خلق شده است.

۲. درس دوم:
يادبگيريد كه چگونه مي شود بدشانسي را به خوش شانسي تبديل كرد.

۳. درس سوم:
تفاوت بين شغل و كارتان را بدانيد.

۴. درس چهارم:
موفقيت، شكست را آشكار مي كند.

۵. درس پنجم:
راه رسيدن، مهم تر از هدف است.

۶. درس ششم:
بهترين جواب ها در قلب شماست، نه در سرتان.

۷. درس هفتم:
محدوده ي آرمان، تعيين كننده محصول است.

۸. درس هشتم:
تجارتي را طراحي كنيد كه بتواند كاري را كه ديگران قادر به انجامش نيستيد، انجام دهد.

۹. درس نهم:
براي معاملات بي ارزش نجنگيد.

۱۰. درس دهم:
بدانيد كه چه زماني بايد از كار دست بكشيد.

برگرفته از کتاب “پيش از آنكه كارتان را رها كنيد به فكر يك تجارت باشيد”

انسانهای فقیر هرگز به مغزشون خطور نمی کنه که می توانند ثروتمند شوند.