موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

آدمهای قدرتمند

آدم هایی که روح بزرگی دارند،
عقده های کمتری دارند،
شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری..
برای همین نباید از آنها ترسید،

آدم های کوچک و حقیر
با عقده های بزرگ ترسناکترند…
چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند!

چقدر این جمله دلنشینه:
افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.

خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

راز خوشبختی

‌‌‌ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺮﻭﺯ، ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﺎﻧﻲ،
ﺯﻧﮓ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺮﻭﺳﻚ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺮﻡ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ … ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ،
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ؛ ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺁﻥ
ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺩﻳﮕﺮ …
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﻳﻲ ﺍﺯ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ، ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻱ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮﻭ
ﻧﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺶ می ﺷﻮﻳﻢ …
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻄﺮ ﻣﺤﻮ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ …

10 روش برای نه گفتن

گاه ضعف در مهارت‌هایی مانند تفکر نقادانه، حل مساله، رفتار قاطعانه، برقراری ارتباط، مقابله با هیجانات، کنترل و مقابله با استرس و… منجر به اعتیاد می‌شود.

شاید به ذهن شما برسد که موادمخدر چه ارتباطی به من دارد و چه لزومی دارد که من درباره آنها بیشتر بدانم؟ مگر می‌شود کسی دانشجو باشد و مواد مصرف کند؟ موادمخدر را کسی مصرف می‌کند که مشکل دارد، خودش بی‌اراده است، با کسانی گشته که این ‌کاره بوده‌اند. متاسفانه نگاه به مواد و مصرف آن، گاهی بسیار ساده‌انگارانه است و این موضوع باعث می‌شود برخورد و رفتار ما در برابر مواد، توام با سهل‌انگاری و ساده‌اندیشی باشد. هدف ما این است که این نکته را یادآوری کنیم که هیچ‌کس به‌طور ناگهانی معتاد نمی‌شود، بلکه معمولا مصرف مواد، از حالت کنجکاوی و تفریحی شروع شده و کم‌کم با افزایش دفعات مصرف، فرد از مصرف‌کننده تفریحی، به مصرف‌کننده دایمی تغییر وضعیت می‌دهد. گفت‌وگوی ما را در این ارتباط با مجید مردی، کارشناس پیشگیری از اعتیاد در ستاد موادمخدر بخوانید.

* جوانان با رعایت چه مواردی می‌توانند به اعتیاد مبتلا نشوند؟

– همان‌طور که در گفت‌وگوی قبل اشاره کردم متاسفانه بسیاری از جوانان در اثر ناآگاهی و کمبود اطلاعات و داشتن یک‌سری باورهای مثبت به مصرف مواد، روی می‌آورند. به‌عنوان مثال تریاک چون منشا گیاهی دارد، بعضی آن را درمان‌کننده بسیاری از دردها می‌دانند، یا بعضی از دانشجویان به گمان تقویت حافظه، حشیش را امتحان می‌کنند، این‌که بی‌حوصلگی، اضطراب، تنش و افسردگی را تسکین خواهد داد و موجب بی‌خیالی و آرامش می‌شود، این‌که مواد، انرژی می‌دهد و قدرت بدن را افزایش می‌دهد. متاسفانه علی‌رغم اثرات مضر و حتی مهلک موادمخدر، سوءمصرف مواد و وابستگی به آنها با داشتن چنین باورهایی ایجاد می‌شود. اولین گام اصلاح باورهای غلطی است که در جامعه و افکار بعضی از جوانان شکل گرفته است.

* با توجه به موضوع باورها می‌توان گفت، دومین گام به مساله خودشناسی و خودآگاهی ارتباط پیدا می‌کند؟

– یکی از مهم‌ترین عواملی که به ما کمک می‌کند زندگی خوب و سالمی داشته باشیم، یادگیری مهارت‌های زندگی است. پژوهشگران تاثیر مثبت مهارت‌های زندگی را در پیشگیری و کاهش مصرف مواد، پرورش توانایی‌های شناختی، تقویت اعتمادبه‌نفس، پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه، افسردگی و… را مورد تایید قرار داده‌اند. خودآگاهی مهارت اساسی و بنیادی است.

* خودآگاهی در پیشگیری از مصرف مواد چه نقشی دارد؟

– خودشناسی یعنی توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط‌ ضعف و قوت، نیازها، خواسته‌ها، داشته‌ها و تعیین اهداف. این‌که من کی هستم؟ آیا من واقعا خودم را دوست دارم؟ تا چه اندازه می‌توانم با سختی‌های زندگی کنار آیم؟ چه اندازه نظر دیگران برای من مهم است؟ چقدر می‌توانم به توانایی‌های خود تکیه کنم؟ با پرسیدن این سوالات، تصور واقع‌بینانه‌ای از خود به‌دست می‌آورید و بعد از شناخت نقاط ضعف خود و به‌کارگیری نقاط مثبت خود می‌توانید به مقابله با هیجانات منفی و فشارهای روانی و تنش‌های زندگی بپردازید. گام اول مهارت‌های زندگی شناخت خود است که فرد را قادر می‌سازد بدون لطمه زدن به خود و دیگران، مسوولیت‌های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با خواست‌ها و مشکلات روزانه به شکل موثر روبه‌رو شود. پژوهش‌های مختلف نشان داده افرادی که ارزشی برای خود قایل نیستند و کمتر از خود رضایت دارند، بیشتر دچار اعتیاد می‌شوند،‌ پس باید خود را شناخت و احساس خوبی در خودمان ایجاد کنیم و از آن‌چه هستیم شاد و راضی باشیم.

* در مقابله با هیجانات منفی و فشارهای روانی چگونه می‌توان تصمیم درست گرفت؟

در ابتدا با استفاده از مقابله‌های «هیجان‌مدار»سعی کنید خود را آرام کنید، یعنی دعا و نیایش کنید. گفت‌وگوی درونی مثل دلداری دادن با خود را داشته باشید، به خدا توکل کنید، صبور باشید، با دوستان و آشنایان خود درددل کنید، نه این‌که مشاوره بگیرید. حتی می‌توانید احساسات خود را مانند گریستن و ابراز خشم به‌طور سالم تخلیه کنید، نه این‌که به موادمخدر پناه ببرید و سپس با استفاده از مقابله‌های «مساله‌مدار» سعی کنید مشکل خود را از میان بردارید، یعنی فکر کنید و بعد به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات در مساله‌ای که در ذهنتان درگیر است، بپردازید و در این قسمت از مشورت دیگران استفاده کرده و بعد اقدام کنید.

* سختی کار همین‌جاست، چگونه می‌توان درست تصمیم بگیریم

– باید راه‌حل‌های متفاوت مربوط به تصمیم خود را روی کاغذ بنویسید و محاسن و معایب هر انتخاب را با توجه به اطلاعاتی که جمع‌آوری کردید یادداشت کنید و سپس با قدرت تفکر خلاق انتخاب‌های گوناگون را کشف کنید تا از بن‌بست زندگی خارج شوید. برای رهایی از هرگونه هیجان منفی باید مهارت حل مساله، تصمیم‌گیری و تفکر خلاق را آموخت.

* توانایی «نه گفتن» به تقاضا و درخواست‌های دیگران، در مساله پیشگیری از اعتیاد، مهم‌ترین موضوعی است که بسیاری از جوانان این مهارت را ندارند، چه کار باید بکنند؟

– مهارت قاطعیت یکی از انواع سبک‌های ارتباطی در روابط بین‌فردی است که فرد بتواند بدون اضطراب و به‌راحتی نظرات خود را ابراز کرده و سر دیدگاه خود ایستادگی کند. این فرد صدای محکمی دارد و به‌راحتی به صورت فرد دیگر نگاه می‌کند و خود را در برابر دیگران تسلیم نمی‌داند، نه به کسی صدمه می‌زند و نه اجازه می‌دهد که به او صدمه زده شود، می‌توان به چند روش «نه» گفت:

1- فقط گفتن نه.

2- گفتن نه همراه با توضیح: مثلا نه متشکرم، سیگار نمی‌کشم.

3- بهانه آوردن: نه متشکرم، من الان عجله دارم.

4- عوض کردن موضوع: نه متشکرم، راستی دیشب فیلم را دیدی؟

5- دور شدن: گفتن نه و سپس دور شدن.

6- بی‌اعتنایی: نادیده گرفتن شخص مقابل.

7- اجتناب از موقعیت: اجتناب از هر موقعیتی که شما در آن احتمال می‌دهید کاری انجام دهید که مایل نیستید.

8- استفاده از طنز و حساسیت: من به مواد حساسیت دارم.

9- سی‌دی خش‌دار: تکرار یک عبارت خاص در مقابل دعوت دوستان به مصرف مواد، مثل «من اهل مواد نیستم» و تکرار این جمله در برابر اصرار دیگران.

10- دادن این احساس به فرد مقابل که او موضوع را بهتر می‌داند: من تو را باهوش‌تر از این می‌دانم که مواد مصرف کنی.

* و سخن آخر؟

– دانش و اطلاعات خود را درباره مواد، علل و عوامل بروز مصرف، نحوه پیشگیری و درمان آن ارتقا بخشید.

کنار آمدن با همسر عصبی

 

ممكن است همسر خشمگین شما در خانواده ای رشد كرده باشد كه اینگونه رفتارها برای او طبیعی بوده است و بیان احساسات درونی با چنین راه های خشن، بدون توجه به آسیبی كه به شما وارد می آید، به نظرش عادی می آید. اگر شما در خانه ای با عشق فراوان بزرگ شده اید، به طور قطع توقع محبت بیشتری از شوهرتان دارید و عصبانی شدن او شما را به میزان فراوانی ناامید و دلگیر می كند.

 

_ به شوهرتان بگویید كه وقتی خشمگین می شود، چقدر شما اذیت می شوید. شاید او از اینكه دارد به شما آزار می رساند، آگاهی کافی ندارد. اگر او شما را دوست دارد باید تلاش كند تا برای جلوگیری از ناراحت شدن شما، عبارات مناسب و لحن متمایزی را یاد بگیرد. در حقیقت برخی از مردها بسیار خودخواهند و از درك دیدگاه های شما سرباز می زنند. اما حداقل سعی كنید زمانی كه او آرام است، در این مورد با او به بحث و گفت و گو بنشینید.

 

_ بیشتر مردان متأهل قادرند تا با احترام سخن بگویند، پس تلاش كنید درمورد آنچه بیش از همه شما را آزار می دهد، با او صحبت كنید و از او بخواهید تا بیشتر ملاحظه احساسات شما را بنماید. برای داشتن یك زندگی زناشویی كامیاب، در جهت شاد و خشنود كردن یكدیگر تلاش كنید،

 

_ در صورتی كه شوهر شما به احساساتتان اهمیتی نمی دهد و به صراحت اقرار می كند كه می خواهد شما را بیازارد ، ممكن است خودش هم عمیقاً آسیب دیده باشد. از او درمورد آنچه كه او را آزار می دهد سؤال كنید و به او قول دهید این مسئله را طوری تغییر خواهید داد كه دیگر اذیت نشود. برخی افراد دوست دارند وقتی خودشان آزرده خاطر می شوند، دیگران هم مثل آنها باشند.

 

_ اگر شما باعث آزردگی او شده باشید، ممكن است او بخواهد كار شما را تلافی كند. بنابراین، درباره آنچه باعث شده تا شما او را اذیت كنید با او حرف بزنید و سعی كنید تا دیگر با این روش او را نیازارید.

 

_ سعی‌ کنید همواره‌ در منزل‌ و در برابر شوهر و فرزندانتان‌ نکات‌ مثبت‌ همسرتان‌ را یادآور شوید؛ مثلاً همین‌ که‌ مراقب‌ لوازم‌ خانه‌ است‌ و یا این‌ که‌ایشان‌ به‌ خویشان‌ خود بسیار احترام‌ می‌گذارد و… این‌ کار موجب‌ خواهد شدنقاط‌ مثبت‌ در ایشان‌ تقویت‌ گردد.

 

_ پذیرفتن‌ ریاست‌ شوهر در خانه‌ کار بدی‌ نیست‌ و پذیرفتن‌ ریاست‌ ایشان‌ در خانه‌ ضرری‌ ندارد و از نظر روانی‌ ایشان‌ را تامین‌ کرده‌ و آرامش‌ را به‌ خانه‌ باز می‌گرداند.

 

_ کارهای‌ بد او را به‌ خوبی‌ پاسخ‌ دهید؛ مثلاً اگر انسان‌ حرف‌ زشت‌ زدشما ذکر خدا بگویید و عکس‌ العمل‌ نشان‌ ندهید.

 

_ از زندگی‌ خود برای‌ اطرافیان‌ چیزی‌ نگویید و سخن‌ دل‌ خود را تنهابرای‌ خدا بگویید و با گفتگوی‌ با او دل‌ خود را آرام‌ سازید.

 

_ محیط‌ زندگی‌ را به‌ گونه‌ای‌ در آورید که‌ رغبت‌ همسرتان‌ برای‌ گفتگو بافرزندان‌ بیشتر شود و حتی‌ الامکان‌ از تشنجات‌ و بگومگوها دوری‌ کنید هرچند حق‌ به‌ جانب‌ شما باشد.

 

روانشناختی خانواده

بعد از یک سنجش تلفنی از 468 زوج متاهل، محققان دریافتند که اکثر ” پیش بینی های قابل ملاحظه از کیفیت ازدواج” بر این موضوع استوار است که آیا زوجین در مورد عشق و قدردانی با یکدیگر صحبت می کنند یا خیر

 

آلن بارتون مولف این پژوهش گفت:زمان آن رسیده است تا قدرت “ازت ممنونم” را ثابت کنیم، حتی اگر یکی از زوجین در دیگر زمینه های خود ، استرس و سختی را تجربه می کند، قدردانی در این رابطه می تواند پیامدهای مثبتی را در روابط زناشویی به همراه داشته باشد”، این تحقیق در مرکز UGA برای تحقیقات خانوادگی در یک مطلب مطبوعاتی انجام گرفته است.

 

بیتی کوهن، MSW، روان درمانگر، و مشاور زناشویی در شهر نیویورک و ساراسوتای فلوریدا می گوید: ” در شروع یک ارتباط جدید، معمولا روابط ما و همچنین طرف مقابل ما در الویت قرار دارند، اما بعدها اغلب فراموش می کنیم که چیزهای کوچک هم واقعا مهم هستند.”

 

وقتی این اشاره های کوچک نادیده گرفته می شوند، معشوقه شما احساس می کند که احساسات او مورد قدردانی قرار نگرفته است. کوهن اینگونه توضیح می دهد :” بی اهمیت دانستن یکدیگر منجر به ناخشنودی در ارتباط زناشویی ، رنجش و ناراحتی می شود و در نهایت رابطه شما در مخاطره قرار می گیرد. حقیقت این است که همه ما می خواهیم احساس محبوب بودن و دوست داشتن داشته باشیم و گفتن کلمه هایی مانند ” ازت ممنونم”، ” من قدر تو رو می دونم”، “دوستت دارم”، “من تو رو تحسین می کنم”، ” من خیلی خوشحالم از اینکه با تو زندگی می کنم”، واقعا به افراد کمک می کند تا با یکدیگر رابطه خوبی داشته باشند و این رابطه حفظ شود.

 

کوهن بر این نکته تاکید دارد که حفظ رفتار شکر گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است، مخصوصا زمانی که شما و همسرتان در رابطه خود از هم فاصله گرفته باشید. او می گوید: ” ما باید علیرغم تفاوت های خود،  قدردانی از همسر خود را بیان کنیم. وقتی تفاوت ها اتفاق می افتند، باید مهارت های برقراری ارتباط و حل مسئله را به روشی اثربخش و حساس توسعه دهیم. “