موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

نکاتی مناسب برای پرپشت کردن مژه ها

برای این منظور و رسیدن به این هدف فقط کافی است که به مدت ۲ تا ۳ هفته از یکی از این روش ها استفاده کرده تا در طول، حجم و رنگ مژه هاتون تغییر ایجاد بشود.

1روغن بادام، زیتون و نارگیل را با هم مخلوط کرده و با استفاده از برس ریمل تمیز به مژه ها بمالید. از ریشه شروع کنین، به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. این کار را ۴ تا ۵ بار قبل از خواب تکرار کرده. روغن بادام غنی از ویتامین های A،B و E است و باعث تقویت مژه ها می شود.
روغن نارگیل، باعث رشد بیشتر و تیره شدن مژه ها می شود. روغن زیتون، غنی از ویتامین E و اسیداولیک است.

2( کپسول ویتامین E و ژل آلوئه ورا را خوب با هم مخلوط کرده و با کمک گوش پاک کن به مژه ها بمالید. ویتامین E به رشد و پر حجم شدن مژه ها کمک می کند. آلوئه ورا نیز باعث تغذیه مژه ها می شود.

3 وازلین رو به آرامی به مدت ۲ تا ۳ دقیقه به مژه ها بمالید. رطوبت وازلین باعث میشه پوسته های روی پلک ها کم شود. وازلین باعث بهبود جریان خون و در نتیجه رشد مژه ها می شود.

 مصرف بی رویه از مسکن ها

⭕️ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﮑﺮﺭ ﻭ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺼرﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻦ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاﺩ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ، ﺑﺮﻭﺯ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ، ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﭼﺸﻢ، ﺗﻌﺮﯾﻖ، ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺩﭼﺎﺭ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﮐﯽ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

 ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ، ﺗﺮﯾﺎﮎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻨﻔﺲ ﺍﺳﺖ، ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﻣﺮﮒ می ﺷﻮﺩ.

ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﮐﺪﺋﯿﻦ، ﺍﮐﺴﭙﮑﺘﻮﺭﺍﻧﺖ ﮐﺪﺋﯿﻦ، ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍست

19 راه مبارزه با سرطان

1 –سبزيجات و ميوه جات نشسته ممنوع

2 – خراشيدن كارت شارژ با ناخن ممنوع

3 – خوردن دارو با آب سرد ممنوع

4 – پاسخ به موبايل با گوش راست ممنوع

5 – خوردن غذاي گرم در ظروف يكبار مصرف ممنوع

6 – پاسخ به موبايل در حالت low باتري ممنوع

7- دير خوابيدن دائمي ممنوع(بهترين وقت خواب 10 شب تا 4 صبح)

8 – دراز كشيدن فوري پس از صرف غذا و دارو ممنوع

9 – استشمام طولاني و ماندن رنگ بر روي پوست ممنوع

10 – استشمام گرد و غبارات ساختماني ممنوع

11 – استعمال قليان ميوه اي ممنوع

12 – ايستادن بيش از 10 دقيقه در كنار دكل هاي برق و مخابراتي ممنوع

13 – پاك كردن اثر ماژيك وايت بورد با دست ممنوع

14 – خوردن چاي داغ در ليوانهای پلاستيكي ممنوع

15 – تنفس گرد و غبارات سيمان ممنوع

16 – تنفس انواع دودها و سيگار ممنوع

17- نوشيدن آب سرد بین غذا ممنوع

18 – بي توجهي به تغيير رنگ خالهاي پوستي ممنوع

19 – مصرف روغن هاي چرب ممنوع