موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

قدرت تصمیم گیری

تصمیم بگیر اول چه میخواهی؟
🏠خانه
🚓ماشین
🛃کار
💑همسر
💲پول

🔔هر چه میخواهی اول انتخاب کن_بعد روی اون تمرکز کن_باهاش زندگی کن_حسش کن_این فرآیندِ خلقت هست که بدست بیاری.

🔔از لحظه ایی که شروع میکنی به فکر کردن در موردهدفت_تموم جهان هستی به جنبش میموفته تا تو رو به خواستت برسونه.

🔔 خدا ، جهان هستی ، قانون جذب ،تنها برای تو کار میکنن_حتی اگه تنها موجود کره زمین هم باشی باز جهان هستی
برای تو که تنها بازمانده باشی کار میکند

🔔باورش کن_دنیا مالِ خودته
تصاحبش کن_این حق توعه